Podímnky provozu kurzů

Kurzy jsou vyučovány metodou trimestrů, každý trimestr trvá 12 týdnů a obsahuje 12 lekcí.

Kurzy je možné tedy platit na celý trimestr nebo jednotlivě po skončení lekce. Trimestrální kurz je nutné zaplatit do konce prvního týdne trimestru bankovním převodem, PayPalem nebo hotově po lekci. Je tedy možné si v prvním týdnu kurz vyzkoušet a případně trimestr doplatit.

Pokud si chcete zajistit místo v kurzu, je vhodné před začátkem trimestru zaslat přihlášku přes webové rozhraní.

V případě maximálního naplnění kurzu budou mít pouze studenti s přihláškou jisté místo.

Pokud se kurz nenaplní dostatečným počtem studentů, má klub právo kurz zrušit.

V případě zrušení celého trimestrálního kurzu bude studentům vráceno veškeré školné, pokud se tak stane během trimestru, bude navrácena část odpovídající počtu zbývajících lekcí. Pokud bude zrušena pouze konkrétní lekce, bude ji možno nahradit v 13. týdnu nebo jindy po domluvě se studenty.

Pokud student z jakéhokoliv důvodu vynechá lekci, nemá nárok na náhradu ze strany klubu. V případě delší nemoci je možno se na náhradě domluvit s lektorem.

Studenty kurzu jsou povinni do všech sálů, ve kterých probíhají lekce, používat čistou "indoorovou" obuv.

Studenty kurzu mají povinnost brát si s sebou cenné věci a peníze do sálu a nenechávat je během hodiny v šatně.

Studenty kurzů se lekcí účastní na své vlastní nebezpečí. Taneční klub "Groovy Cats" nenese zodpovědnost za žádné zdravotní újmy vzniklé během lekcí. A to ani za zdravotní újmy vzniklé bezprostředně před a po lekcích.

V případě zájmu navštěvovat více kurzů během trimestru zároveň, je možno obdržet slevy viz ceník.

Zavřít